ชื่อ - นามสกุล :นางสาววนาลี นวลศรี
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น อ.3/1
ที่อยู่ :
Telephone :034256256
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นอนุบาลปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม :