ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชนาพร พันพฤกษ์โอชา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น อ.3/12 (EP)
ที่อยู่ :-
Telephone :034256256
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ชั้นอนุบาลปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม :