จันทร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 - 15.30 น. )
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ในระหว่างวันที่  13 - 15  มกราคม  2562

เข้าชม 68  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562