อาทิตย์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

สอบ ทักษะวิชาการนานาชาติ รอบระดับ เขตพื้นที่การศึกษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 - 12.00 น. )
การทดสอบวิชาการนานาชาติ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 
วันที่  12  มกราคม  2563  ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 

เข้าชม 82  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562