พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 - 15.30 น. )
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่  4  มีนาคม   2563

เข้าชม 126  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
  
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 6)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 - 15.30 น. )
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
เข้าชม 54  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2563