พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

สอบข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 - 15.30 น. )
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น (ข้อสอบกลาง)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  , 4 และ 6  วันที่ 19 - 20  กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม 451  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562