ศุกร์์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

สอบอ่าน เขียน RT ชั้น ป.1

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 - 15.30 น. )
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 08.00 - 15.30 น. 

เข้าชม 84  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
  
ปฏิทินการรับนักเรียน ภาค English Program ก่อนประถมศึกษา ป.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 10)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 - 15.30 น. )
ปฏิทินการรับนักเรียน ภาค English Program ก่อนประถมศึกษา ป.1 ปีการศึกษา 2563
 

เข้าชม 45  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2563