[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

แผนผังหน่วยงาน
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
Click ดูประวัติ
นางบุษกร ศศิโรจน์
ครูชำนาญการ
ประจำชั้น อ.2/1
Click ดูประวัติ
นางสาวพจนา ศุโภทยาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น อ.2/2
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริรัตน์ สุนทรมัจฉะ
ครู
ประจำชั้น อ.2/3
Click ดูประวัติ
นางสาวโชติมา เอกวิเศษศรี
ครู
ประจำชั้น อ.2/4
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจนา โรจน์อรุณ
ครู
ประจำชั้น อ.2/5
Click ดูประวัติ
นางสาวกนกลักษณ ปานคง
ครู
ประจำชั้น อ.2/6(EP)
Click ดูประวัติ
นางสังวร บุญมา
ครู
ประจำชั้น อ.2/7(EP)
Click ดูประวัติ
นายจิรายุต์ เจียมกีรติกานนท์
ครู
ครูพิเศษ (ดนตรี)
Click ดูประวัติ
น.ส.ปณัชช์ณิชา ศรีบุญธรรม
ครู
ครูพิเศษ(คอมพิวเตอร์)
Click ดูประวัติ
น.ส.วารินี นิยมทอง
พนักงานราชการ
ครูพิเศษ(นาฎศิลป์)
Click ดูประวัติ
นางจันทรัสม์ บุญช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษ(โยคะ)
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
15 : ฝ่ายบริหาร
16 : ชั้นอนุบาลปีที่ 1
17 : ชั้นอนุบาลปีที่ 2
19 : ชั้นอนุบาลปีที่ 3
20 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
21 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
23 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
24 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
25 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 : Foreign Teacher